Tietoa hankkeesta

hankkeen perustiedot

100 lukutaitotyöpajaa ammattikouluihin

Lutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena oli innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla kehitettiin toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena oli myös herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

Sanat haltuun –hanke alkoi syksyllä 2016 ja päättyi tammikuussa 2019. Hankkeen aikana Lukukeskus järjesti 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistui Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita.

Tutustu hankkeen tuloksiin ja vaikutuksiin: Sanat haltuun -julkaisu

 Kuva1

Minidokumentti

Tunnelmia työpajasta ja lisätietoa hankkeen taustoista.

Sanat haltuun mediassa

rahoittaja

UPM lukemisen asialla

Tutkimusten mukaan joka kymmenennellä nuorella on heikko lukutaito. Ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa kasvanut – toisin kuin monissa muissa PISA-tutkimukseen osallistuneissa maissa. Siksi poikien lukutaidon parantamiseksi on tehtävä työtä. Vaarana on, että poikien heikko lukutaito rajoittaa heidän elämäänsä ja vaikeuttaa menestymistä jatko-opinnoissa ja työelämässä.

”Kannamme osaltamme huolta nuorten lukutaidosta ja haluamme lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille,” sanoo Harrela.

UPM:llä on lukutaitohanke myös Saksassa, yhdessä Lukukeskuksen sisarorganisaation, Stiftung Lesenin kanssa. Siellä UPM tukee maahanmuuttajalasten lukutaidon kehitystä ja lukuharrastusta.

Sanat haltuun -hanke on osa UPM:n ”Biofore Share and Care” -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Lukukeskus

Lukukeskus on lukemisen asiantuntija ja monialainen palveluorganisaatio. Tavoitteidensa saavuttamiseksi se tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen, koulujen ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta sekä toimii asiantuntijana kansainvälisissä verkostoissa. Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmällisesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät kirjailijoiden toimeentuloa. Se julkaisee myös kirjallisuuslehtiä lapsille ja nuorille sekä kirjallisuuskritiikin nettilehteä.

www.lukukeskus.fi

Lisätietoa hankkeesta:

Tiedottaja
Emmi Jäkkö
emmi.jakko@lukukeskus.fi
puh. 050 563 8998